نویسنده = نیلوفر باباییان
تعداد مقالات: 1
1. بررسی خشک‌سالی هواشناختی و آب‌‌‌‌‌‌شناختی با استفاده از نمایه‌‌‌‌‌‌های SPI، SDI و PNI در استان کردستان

دوره 31، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 3-19

مریم ذوالفقاری؛ نیلوفر باباییان؛ گلاله غفاری؛ سید مسعود سلیمان پور