نشریه پژوهش های آبخیزداری از پاییز 1396، با مجوز دفتر سیاست گذاری و برنامه ریزی امور پژوهشی وزارت علوم تحقیقات و فناوری (استناد به نامه شماره 3/18/192916، مورخ 96/08/22) و با امتیاز علمی، به مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس واگذار شد و با ترکیب جدید در حال ادامه ی فعالیت می باشد.

نوع اعتبار:  علمی (وزارت علوم، تحقیقات و فناوری)

توالی انتشار: فصلنامه

ضریب تأثیر (سال 1396):  0/015

نوع داوری:  مخفی دو طرفه

میانگین زمان داوری:   2 ماه

درصد پذیرش:  30

زبان اصلی نشریه:  فارسی

زبان چکیده:  فارسی و انگلیسی

نوع انتشار:  الکترونیکی و چاپی

نوع دسترسی: کاملاً رایگان (تمام متن)

دسته­ بندی موضوعی:  دارد

شایان ذکر است این نشریه در آخرین ارزیابی نشریات که توسط سامانه ارزیابی نشریات سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی در تیر 1400 انجام شد موفق به کسب امتیاز 91 (از 100) شده و در بالاترین گروه امتیازی (+A) قرار گرفته است.

این نشریه در تمامی فرآیندهای ثبت، ارائه و انتشار مقاله ها و هم چنین در فرآیند داوری، به قوانین کمیته اخلاق نشر (COPE) متعهد است.

برای دریافت فرم تعهدنامه و فرم تعارض منافع کلیک کنید

شماره جاری: دوره 35، شماره 2 - شماره پیاپی 135، تیر 1401، صفحه 1-118 

شناخت توزیع مکانی احتمال رخ‌داد فرسایش خندقی با مدل بیشینه‌ی آنتروپی

صفحه 2-15

تیمور تیموریان؛ علی اکبر نظری سامانی؛ سادات فیض نیا؛ خالد احمدآلی؛ سید مسعود سلیمان پور


شبیه‌سازی آب‌نگار سیلاب با رابطه‌ی ساده‌شده‌ی انتقال-پخش در آبخیز کشکان، استان لرستان

صفحه 16-30

مانیا دانش فر؛ خدایار عبدالهی؛ امیرحمزه حقی آبی؛ نسرین قرهی؛ مهدی پژوهش؛ علی رئیسی


ارزیابی وضعیت امنیت آب در بزرگ‌آبخیز فلات مرکزی ایران

صفحه 71-87

محمد علی ذاکری؛ سید خلاق میرنیا؛ حمیدرضا مرادی


ارزیابی تغییر اقلیم در آبخیز طشک به‌روش مدل‌سازی و پیش‌بینی حالت‌های ممکن

صفحه 88-100

سیاوش محمدی بیگدلی؛ سعید ملماسی؛ مژگان زعیم دار؛ مهرداد زمان پور