نشریه پژوهش های آبخیزداری از پاییز 1396، با مجوز دفتر سیاست گذاری و برنامه ریزی امور پژوهشی وزارت علوم تحقیقات و فناوری (استناد به نامه شماره 3/18/192916، مورخ 96/08/22) و با امتیاز علمی، به مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس واگذار شد و با ترکیب جدید در حال ادامه ی فعالیت می باشد.

نوع اعتبار:  علمی (وزارت علوم، تحقیقات و فناوری)

توالی انتشار: فصلنامه

ضریب تأثیر (سال 1396):  0/015

نوع داوری:  مخفی دو طرفه

میانگین زمان داوری:   2 ماه

درصد پذیرش:  30

زبان اصلی نشریه:  فارسی

زبان چکیده:  فارسی و انگلیسی

نوع انتشار:  الکترونیکی و چاپی

نوع دسترسی: کاملاً رایگان (تمام متن)

دسته­ بندی موضوعی:  دارد

شایان ذکر است این نشریه در آخرین ارزیابی نشریات که توسط سامانه ارزیابی نشریات سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی در آذر 1399 انجام شد همچنان موفق به کسب امتیاز 90 (از 100) شده و در بالاترین گروه امتیازی (+A) قرار گرفته است.

شماره جاری: دوره 33، شماره 4 - شماره پیاپی 129، زمستان 1399، صفحه 1-161 

5. بررسی اثرات پخش سیلاب بر شاخص های پوشش گیاهی در مراتع پشتکوه کیاسر ساری

صفحه 49-62

پرویز غلامی؛ فاطمه جلیلیان؛ بهاره بهمنش؛ مجید محمد اسمعیلی


9. امکان سنجی جمع آوری آب باران در تیمارها و زمان های مختلف در آبخیز طالقان

صفحه 113-125

مجید آخشی؛ نجمه یرمی؛ ابوالفضل عزیزیان؛ علی اکبر نظری سامانی