اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

مقالات منتشر شده (از سال 1392)
تعداد دوره‌ها 10
تعداد شماره‌ها 39
تعداد مقالات 398
تعداد مشاهده مقاله 192579
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 201487
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 23 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 37 روز
متوسط زمان داوری 12 روز
متوسط زمان پذیرش 137 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 173 روز
درصد پذیرش 39 %