درباره نشریه

نشریه پژوهش های آبخیزداری، فصلنامه ای با دسترسی باز (به متن مقالات) است که از سیاست داوری تخصصی دو سو ناشناس در بررسی مقالات استفاده نموده و به مباحث مهم و اساسی حوزه "آبخیزداری" می پردازد. این نشریه در بررسی و انتشار مقالات علمی از اصول و معیارهای کمیته اخلاق نشر (COPE) پیروی می نماید. همه مقالات ارسالی با نرم افزار مشابهت یاب همیاب بررسی می شوند تا اصالت آنها تایید و پس از آن توسط داوران معتبر و مجرب به دقت مورد ارزیابی قرار می گیرند. در این نشریه مقالات پژوهشی، مروری، ترویجی و گردآوری منتخب در محورهای موضوعی نشریه، مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

نشریه پژوهش و سازندگی در پاییز سال 1367 با نام نشریه امور دام در کمیته امور دام و آبزیان وزارت جهاد وقت شروع به انتشار یافت. از شماره 5 با ادغام کمیته‌های کشاورزی و امور دام و آبزیان با نام نشریه کشاورزی و دام به انتشار خود ادامه داد. از شماره 12 به بعد پس از اینکه معاونت آموزش و تحقیقات وزارت جهاد تصدی امور مربوطه را به عهده گرفت، با نام پژوهش و سازندگی ادامه فعالیت داد.

از شماره 50 به بعد در راستای سیاست های وزارت علوم تحقیقات و فناوری در رابطه با تخصصی شدن نشریات علمی در دو گرایش منابع طبیعی و امور دام و آبزیان منتشر شد و از شماره 53 پس از ادغام وزارتین جهاد و کشاورزی گرایش زراعت و باغبانی نیز به آن افزوده شد. این نشریه با مجوز علمی- پژوهشی از وزارت علوم تحقیقات و فناوری در 3 گرایش نامبرده به طور 100% رنگی و 100 درصد پژوهشی انتشار می‌ یافت. 

از پاییز 1396، با مجوز دفتر سیاست گذاری و برنامه ریزی امور پژوهشی وزارت علوم تحقیقات و فناوری (استناد به نامه شماره 3/18/192916، مورخ 96/08/22)، این نشریه با امتیاز علمی- پژوهشی، به مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس واگذار شد و با ترکیب جدید ادامه ی فعالیت می کند.


سیاست های مالی

هزینه های پردازش مقاله

هزینه‌ی چاپ مقاله در این نشریه چهار میلیون ریال است که بر اساس آیین نامه وزارت علوم تحقیقات و فناوری به شماره 16042 مورخ 1400/2/1 در دو مرحله (پس از داوری و تأیید داوران مبنی بر قابلیت پذیرش، مبلغ دو میلیون ریال، و در هنگام چاپ مقاله، مبلغ دو میلیون ریال) دریافت می‌شود.

شماره حساب:  4001038203014122  با شناسه‌ی واریز:  393038258140105000000000000000  و شماره‌ی شبا:  IR030100004001038203014122   به نام: درآمد اختصاصی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (قابل پرداخت در همه‌ی بانک‌ها)

 

هزینه اشتراک

نشریه نشریه پژوهش های آبخیزداری به عنوان یک مجله الکترونیکی با دسترسی آزاد منتشر می شود، بنابراین هیچ هزینه اشتراکی برای مخاطبان وجود ندارد.


سیاست های دسترسی باز

نشریه پژوهش های آبخیزداری تحت شرایط و معیارهای مجوز Creative Commons Attribution License 4.0 International (CC-BY  4.0)  منتشر می شود و دارندگان مجوز فقط در صورت استناد به مقاله منتشر شده اصلی می توانند آثار را کپی، توزیع، نمایش و ایجاد کنند.

 

   


سیاست های انتشار

نشریه پژوهش های آبخیزداری پیرو کمیته اخلاق نشر (COPE)  است و مطابق با قوانین اخلاقی با بالاترین استانداردهای اخلاقی مطابقت دارد.


ویژگی های اصلی نشریه: 


اطلاعات تماس

عنوان نشریه: نشریه پژوهش های آبخیزداری

ناشر: مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس

وبسایت: wmrj.areeo.ac.ir

ایمیل نشریه: wmrj@areeo.ac.ir

ایمیل سردبیر: ahangkowsar@hotmail.com 

ایمیل مدیر اجرایی:  m.soleimanpour@areeo.ac.ir