نویسنده = ابوالقاسم دادرسی سبزوار
تعداد مقالات: 1
1. تلفیق تکنیک GIS و RS و مدل های منطق فازی در مکان‌یابی مناطق مناسب پخش‌سیلاب

دوره 30، شماره 1، بهار 1396، صفحه 14-24

اسماعیل دودانگه؛ محمدتقی ستاری؛ ابوالقاسم دادرسی سبزوار؛ محمدباقر ناطقی