نویسنده = علیرضا قاسمی آریان
تعداد مقالات: 1
1. بهترشدن برخی ویژگی‌های خاک و پوشش گیاهی پی‌آمد آبیاری سیلابی در جهان‌آباد تربت‌جام

دوره 30، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 40-52

مسعود درخشی؛ مهرنوش اسکندری تربقان؛ علیرضا قاسمی آریان؛ علیرضا نژادمحمد نامقی