کلیدواژه‌ها = مدل جمعی تعمیم یافته
تعداد مقالات: 1
1. مدل سازی مکانی حساسیت فرونشست زمین با استفاده از روش داده کاوی مدل جمعی تعمیم یافته

دوره 30، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 20-34

حمیدرضا پورقاسمی؛ محسن محسنی ساروی