داوران

فهرست داورهایی که با این نشریه همکاری دارند: (به ترتیب حروف الفبا)

ابراهیمی خوسفی، زهره – دانشگاه جیرفت

آبکار، علیجان - مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمان

اختصاصی، محمد رضا – دانشگاه یزد

آرمین، محسن – دانشگاه یاسوج

آقابیگی امین، سهیلا – دانشگاه رازی کرمانشاه

آگاه، محمد جواد - مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس

امیدوار، ابراهیم – دانشگاه کاشان

بذرافشان، ام البنین – دانشگاه هرمزگان

بیات، رضا - پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری

پاک پرور، مجتبی – مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس

پایمزد، شهلا – دانشگاه اراک

پورقاسمی، حمید رضا – دانشگاه شیراز

پیروان، حمید رضا - پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری

جعفری، ابوالفضل – موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع

جهانتاب، اسفندیار- دانشگاه فسا

چراغی، سید علی محمد - مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس

چوبین، بهرام- مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان غربی

چوپانی، سعید- مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان هرمزگان

حبیبیان، سید محمد رضا- مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس

حزباوی، زینب- دانشگاه محقق اردبیلی

حسینی پور، حسین - مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان هرمزگان

حسینعلی زاده، محسن – دانشگاه گرگان

حسینی مرندی، حمید - مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس

حقی آبی، امیر حمزه- دانشگاه لرستان

خالدی درویشان، عبدالواحد – دانشگاه تربیت مدرس

خسروی، حسن – دانشگاه تهران

خلیلی، داور – دانشگاه شیراز

دستورانی، مهدی – دانشگاه بیرجند

دستورانی، محمد تقی- دانشگاه فردوسی مشهد

دهقانی، محمد رضا – مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس

ذاکری نژاد، رضا – دانشگاه اصفهان

ذوالفقاری، مریم – دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج

رجایی، سید حسین - مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان رضوی

رحمتی، امید – مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان کردستان

رستمی زاد، قباد – مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان زنجان

رضوی زاده، سمانه - موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع

روستا، محمد جواد - مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس

زارع، ابراهیم - مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس

زارع، محمد – دانشگاه شیراز

زارعیان، غلامرضا - مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس

زرافشار، مهرداد - مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس

زمان پور، مهرداد - مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس

سپه وند، علیرضا – دانشگاه لرستان

سلاجقه، علی – دانشگاه تهران

سلیمانی، فریدون - مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خوزستان

سلیمان پور، سید مسعود – مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس

شادفر، صمد - پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری

شیخ، واحد بردی – دانشگاه گرگان

شیدای کرکج، اسماعیل – دانشگاه ارومیه

صادقی، سهراب – مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس

صادقی، سید حمید رضا – دانشگاه تربیت مدرس

صالح، ایمان - مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان کهکیلویه و بویراحمد

صالح پور جم، امین - پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری

صلح جو، علی اکبر - مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس

صوفی، مجید - مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس

طالبی، علی – دانشگاه یزد

طباطبایی، محمود رضا - پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری

عابدینی، محمد جواد – دانشگاه شیراز

عبدی، نورالله – دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک

عرب خدری، محمود – پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری

عرفانی فرد، سید یوسف – دانشگاه تهران

علیمحمدی، رحیم - مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان چهارمحال و بختیاری

غلامی، حمید – دانشگاه هرمزگان

غلامی، لیلا – دانشگاه ساری

فتاحی، بختیار – دانشگاه ملایر

فرخ زاده، بهنوش – دانشگاه ملایر

قرمزچشمه، باقر- پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری

قطره سامانی، مهرداد – اداره کل هواشناسی استان چهارمحال و بختیاری

قهاری، غلامرضا - مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس

کیانیان، محمدکیا – دانشگاه سمنان

کیانی هرچگانی، محبوبه – دانشگاه تربیت مدرس

کاویان، عطااله – دانشگاه ساری

کریمی زارچی، مهدی - مرکز ملی تحقیقات شوری

کوثر، سید آهنگ - مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس

کوچ، یحیی – دانشگاه تربیت مدرس

گلشن، محمد – دانشگاه ساری

گودرزی، مسعود – پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری

محسنی ساروی، محسن – دانشگاه تهران

محمدی، مجتبی - مجتمع آموزش عالی سراوان

محمدی، مجید - دانشگاه سمنان

مختاری، شهرو – دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک

مرادی، حمید رضا - دانشگاه تربیت مدرس

مسعودی، مسعود – دانشگاه شیراز

مصباح، سید حمید - مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس

مصطفی زاده، رئوف - دانشگاه محقق اردبیلی

مصفایی، جمال – پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری

مصلحی، مریم – مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان هرمزگان

معتمدی، جواد – مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع

معتمدنیا، محبوبه – اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان یزد

معتمد وزیری، بهارک – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

معمری، مهدی – دانشگاه محقق اردبیلی

مفیدی چلان، مرتضی – دانشگاه ارومیه

ملکیان، آرش – دانشگاه تهران

مهبد، مهدی – دانشگاه جهرم

مهدوی، سیده خدیجه – دانشگاه آزاد اسلامی واحد نور

نبی پی لشکریان، سعید- پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری

نجابت، مسعود - مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس

نظرنژاد، حبیب – دانشگاه ارومیه

نظری سامانی، علی اکبر – دانشگاه تهران

نعمت الهی، محمد جواد – دانشگاه سمنان

نقی پور برج، علی اصغر – دانشگاه شهرکرد

نگهدارصابر، محمدرضا - مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس

نور، حمزه – مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان رضوی

نوروزی، علی اکبر - پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری

نیک کامی، داود - پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری

وفاخواه، مهدی – دانشگاه تربیت مدرس

یوسفی، صالح- مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان چهارمحال و بختیاری