کلیدواژه‌ها = ایستگاه کوثر
تعداد مقالات: 2
1. ارزش زیست محیطی کربن ذخیره‌شده در خاک عرصه‌های مختلف پخش‌سیلاب دشت گربایگان فسا

دوره 32، شماره 1، بهار 1398، صفحه 31-41

محمد جواد روستا؛ کوکب عنایتی؛ سید مسعود سلیمان پور؛ سید حمید مصباح


2. بررسی تأثیر درجه شیب زمین بر آستانه فرسایش (خندقی) در پروژه های پخش سیلاب

دوره 29، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 20-29

احسان کمالی مسکونی؛ عبدالعلی عادلپور؛ عبدالله پیرنیا