کلیدواژه‌ها = باز ه زمانی
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر کاربری زمین بر زمین‌لغزش در منطقه‌ی توان، قزوین

دوره 30، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 29-39

جمشید جویباری؛ عطاالله کاویان؛ جمال مصفایی