تعداد مقالات: 260
به اطلاع نویسندگان محترم زیر می رساند مقاله های ایشان پس از بررسی توسط حداقل 3 داور اولیه و تأیید توسط 1 داور تطبیقی (نهایی) و بررسی و تصویب در جلسه اعضاء محترم هیأت تحریریه و اخذ مجوز از ایشان، در نوبت چاپ و انتشار در شماره های آینده نشریه پژوهش های آبخیزداری قرار گرفته است. ضمن تبریک به این عزیزان، امیدواریم مجدداً شاهد ارسال مقاله های ارزشمند این پژوهشگران گرامی و همکاری های بیشتر علمی با ایشان باشیم.
2. شناسنامه علمی

دوره 32، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 1-1


3. شناسنامه علمی

دوره 32، شماره 1، بهار 1398، صفحه 1-1


4. شناسنامه علمی

دوره 31، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 1-1


5. شناسنامه علمی

دوره 31، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 1-1


6. شناسنامه علمی

دوره 31، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 1-1


7. شناسنامه علمی

دوره 32، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 1-1


8. شناسنامه علمی

دوره 32، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 1-1


9. شناسنامه علمی

دوره 33، شماره 1، بهار 1399، صفحه 1-1


10. شناسنامه علمی

دوره 33، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 1-1


17. تاثیر زمان جمع آوری بذر بر قوه نامیه بذور سه گونه مرتعی Pall. Salsola rigida، Zygophyllum eurypterum Boiss & Buhse وFerula ovina (Boiss.)Boiss در استان یزد

دوره 29، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 2-8

علی اصغر قاسمی؛ ناصر باغستانی میبدی؛ غلامرضا زارعی؛ فاطمه عالیشاه


18. تغییرات زمانی کوتاه مدت رواناب، غلظت رسوب در کاربری های اراضی مختلف و دو شدت بارش

دوره 30، شماره 1، بهار 1396، صفحه 2-13

حامد روحانی؛ سودابه قره محمودلو؛ طهمینه ترکاشوند؛ مجتبی کاشانی


19. بررسی خصوصیات اکولوژیکی گیاه چای کوهی (.stachys lavandulifolia Vahl) در رویشگاه های مرتعی غرب استان اصفهان

دوره 30، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 2-14

فاطمه سلیمانی میمند؛ محمدرضا وهابی؛ وحید کریمیان


20. یادداشت سردبیر

دوره 30، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 2-2

سید آهنگ کوثر


21. یادداشت سردبیر

دوره 30، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 2-2

سید آهنگ کوثر


22. ارزیابی مدل اف‌اس‌ام از راه رسو ب‌سنجی آبگیر بندهای کوچک در استان فارس

دوره 31، شماره 1، بهار 1397، صفحه 2-12

غلامرضا قهاری؛ سعید نبی پی لشکریان؛ سید حمید مصباح


23. ارزیابی دقت شبکه های عصبی مصنوعی در پیش‌بینی برخی پارامترهای خاک در منطقه فشند

دوره 27، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 3-11

الهام مهرابی گوهری؛ روح‎الله تقی‎زاده مهرجردی