شناسنامه علمی

شناسنامه علمی شماره

10.22092/wmrj.2022.127033

چکیده

شناسنامه علمی، دوره 35، شماره 2، شماره پیاپی 135، تابستان 1401

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Scientific ID

چکیده [English]

 
Scientific ID- Vol.35, No 2, Ser. No. 135, Summer 2022

کلیدواژه‌ها [English]

  • Scientific ID