بررسی آزمایشگاهی تاثیر اندازه قطر روزنه در کارایی صفحات مستغرق انحنادار با قطاع 45 درجه در راندمان حوضچه رسوبگیر گردابی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، دانشگاه شهید باهنر کرمان

2 دانشیار، پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری

3 دانشیار، دانشکده مهندسی شهید نیک‌بخت، دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده

یکی از راه‌های کنترل رسوبات معلق استفاده از حوضچه رسوبگیر گردابی می‌باشد. در این تحقیق به منظور کنترل تجمع رسوبات در کف حوضچه رسوبگیر گردابی در هنگام رسوبگیری، از صفحات مستغرق انحنادار در قطاع‌های 45 درجه در کف حوضچه گردابی استفاده گردید، همچنین اثر اندازه روزنه در کارایی صفحات مستغرق انحنادار برای رسوب شویی کف حوضچه مورد بررسی قرار گرفت. آزمایش ها در یک مدل فیزیکی با ارتفاع 90 سانتی‌متر، قطر 06/2 متر و شیب کف %10  انجام گرفت و  از سه روزنه با قطرهای 59 و 46 و 36 میلی‌متر استفاده شد. صفحات مستغرق در آرایش های متفاوت کار گذاری شد.  نتایج آزمایش‌ها نشان داد عملکرد صفحات در رسوب زدایی از کف، ابتدا تحت تاثیر روزنه و سپس آرایش های قرارگیری صفحات می باشد. همچنین مشخص شد که در بهترین آرایش قرارگیری صفحات در کف باعث افزایش 03/20 درصد رسوب زدایی از کف می گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Laboratory investigation of the effect of the diameter size of orifice on the performance of curvature submerged vanes with 45o radial section in efficiency of vortex settling basins

نویسندگان [English]

  • A. Hajiahmadi 1
  • M. Saneie 2
  • M. Azhdari moghdam 3
1 PhD Student, Shahid Bahonar University of Kerman, Iran‎
2 Associate Professor, Soil Conservation and Watershed Management Research Institute, Iran
3 Associate Professor, Faculty of Engineering, University of Sistan and Baluchistan, Iran
چکیده [English]

Application of the vortex settling basins is one of the methods for controlling suspended sediments in the water structures. In this paper, considering the accumulation of the sediments at the floor of the vortex settling basin during sediment extracting, curvature submerged vanes in 90o radial section were used at the floor of the vortex basin and the effect of the size of the orifice was studied on the performance of the curvature submerged vanes for sediment leaching of the floor of the basin. Experiments were performed on a physical model with a height of 90 cm and a diameter of 2.06 m and a floor slope of 10% and also three orifices were used with diameters of 59, 46 and 36 mm. The submerged vanes were placed at different arrangements. The results of the experiments indicated that the performance of the vanes in sediment extracting of the floor is primarily influenced by the orifice and the arrangements of the vanes’ placements. It was also found that sediment removal will increase 20.03% if vanes position on the floor is in the best arrangement.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sediment
  • Settling basin
  • Vortex Flow
  • curvature submerge vanes
  • Efficiency