دوره و شماره: دوره 31، شماره 4 - شماره پیاپی 121، دی 1397، صفحه 1-93 
تأثیر اصلاح‌کننده‌های آلی (زغال زیستی و کود گوسفندی) در کاهش رواناب و فرسایش خاک

صفحه 20-30

محمدحسین فرهودی؛ ام البنین بذرافشان؛ سهیلا آقابیگی امین؛ ارشک حلی ساز؛ یحیی اسماعیل‌پور


اثر بار معلق بر ویژگی‌های فیزیکی و شیمیایی خاک دشت سیلابی رود هیرمند در سیستان

صفحه 31-42

معین جهان‌تیغ؛ منصور جهان تیغ؛ سیدمحمد تاج‌بخش؛ هادی معماریان