دوره و شماره: دوره 31، شماره 4 - شماره پیاپی 121، دی 1397، صفحه 1-93 
تأثیر اصلاح‌کننده‌های آلی (زغال زیستی و کود گوسفندی) در کاهش رواناب و فرسایش خاک

صفحه 20-30

10.22092/wmej.2018.122768.1132

محمدحسین فرهودی؛ ام البنین بذرافشان؛ سهیلا آقابیگی امین؛ ارشک حلی ساز؛ یحیی اسماعیل‌پور