نویسنده = مرتضی مفیدی
تعداد مقالات: 2
1. تأثیر ایجاد سدهای کوتاه اصلاحی بر تنوع گونه ای گیاهی در زیرحوزه های آبخیز عنبران چای

دوره 30، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 73-85

جواد معتمدی؛ اسماعیل شیدای کرکج؛ مهدی عشایر؛ مرتضی مفیدی چلان


2. تاثیر سه روش اصلاح مراتع بر ویژگی های پوشش گیاهی مراتع امام کندی ارومیه

دوره 29، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 30-39

مرتضی مفیدی؛ محمد جعفری؛ علی طویلی؛ احمد علیجانپور