نویسنده = منصور جهان‌تیغ
تعداد مقالات: 2
1. اثر بار معلق بر ویژگی‌های فیزیکی و شیمیایی خاک دشت سیلابی رود هیرمند در سیستان

دوره 31، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 31-42

معین جهان‌تیغ؛ منصور جهان تیغ؛ سیدمحمد تاج‌بخش؛ هادی معماریان