کلیدواژه‌ها = سامانه اطلاعات جغرافیایی
تعداد مقالات: 2
1. اولویت‌بندی عوامل مؤثّر بر وقوع زمین لغزش و پهنه‌بندی حساسیت آن در آبخیز چریک‌آباد ارومیه با استفاده از مدل آنتروپی شانون

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 25 خرداد 1399

حبیب نظرنژاد؛ عبداعزیز حنیفی‌نیا؛ سعید نجفی؛ آیدینگ کرنژادی