کلیدواژه‌ها = پوشش گیاهی
تعداد مقالات: 3
1. اثر سه نوع پوشش گیاهی بر تثبیت کنار‌‌ی رود ‌‌‌‌‌‌فریزی در استان خراسان رضوی

دوره 31، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 93-104

سید حسین رجائی؛ مسعود ساجدی سابق؛ حسین پژمان؛ علی واحدی طرقی؛ زهره شیبانی زاده


2. تأثیر ایجاد سدهای کوتاه اصلاحی بر تنوع گونه ای گیاهی در زیرحوزه های آبخیز عنبران چای

دوره 30، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 73-85

جواد معتمدی؛ اسماعیل شیدای کرکج؛ مهدی عشایر؛ مرتضی مفیدی چلان