دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
به اطلاع نویسندگان محترم زیر می رساند مقاله های ایشان پس از بررسی توسط حداقل 3 داور اولیه و تأیید توسط 1 داور تطبیقی (نهایی) و بررسی و تصویب در جلسه اعضاء محترم هیأت تحریریه و اخذ مجوز از ایشان، در نوبت چاپ و انتشار در شماره های آینده نشریه پژوهش های آبخیزداری قرار گرفته است. ضمن تبریک به این عزیزان، امیدواریم مجدداً شاهد ارسال مقاله های ارزشمند این پژوهشگران گرامی و همکاری های بیشتر علمی با ایشان باشیم.
1. مدل سازی حساسیت زمین لغزش با استفاده از الگوریتم یادگیری ماشین جنگل تصادفی (مطالعه موردی، حوزه‌ی آبخیز سد ریسعلی دلواری)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 مهر 1398

ناصر حیدری؛ محمود حبیب نژاد؛ عطا ا.. کاویان؛ حمید رضا پورقاسمی


3. تحلیل منطقه‌ای خشکسالی‌های هیدرولوژیکی در استان آذربایجان شرقی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 دی 1398

جمشید یاراحمدی؛ قباد رستمی زاد


4. بررسی روند تغییرات کمی و کیفی آب زیرزمینی دردشت سروستان- استان فارس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 مرداد 1398

سید علی محمد چراغی؛ بهاالدین نجفی؛ شاهرخ شجری؛ محمود جوان


5. مدل‌سازی توزیع مکانی تغذیه‌ در آبخوان‌های کارستی با استفاده از روش KARSTLOP (مطالعه موردی: حوزه آبخیز تنگ خوش استان بوشهر)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 مهر 1398

فاطمه توکلی راد؛ علی اکبر نظری سامانی؛ آرش ملکیان؛ ضرغام محمدی


6. تعیین مهمترین عوامل موثر بر میزان نفوذپذیری کاربری‌های مختلف سازندهای گچساران و آغاجاری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 مهر 1398

حمزه سعیدیان؛ حمیدرضا مرادی


7. ارزیابی توان رسوب زایی سازندهای حوزه آبخیز خانقاه سرخ ارومیه با استفاده از شبیه ساز باران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 دی 1398

حبیب نظرنژاد؛ ظاهر علیزاده؛ احمد محمودزاده


8. ارزیابی مدل‌های تلفیقی شبکه عصبی مصنوعی- موجک و برنامه ریزی بیان ژن- موجک در پیش بینی خشکسالی کوتاه مدت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 دی 1398

محبوبه یونسی؛ حامد نوذری


9. بررسی ارتباط خشکسالی‌های هواشناسی و هیدرولوژیک دشت هشتگرد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 دی 1398

میترا شیرازی؛ سعیده ناطقی


10. شناخت و تحلیل ظرفیت های منابع آب سطحی، پیش نیاز برنامه ریزی آمایش سرزمین (بررسی نمونه ای: استان کرمان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 دی 1398

رحیم کاظمی؛ جهانگیر پرهمت؛ فرود شریفی


11. برآورد بهترین مدل در پیش‌بینی حساسیت وقوع زمین‌لغزش در آبخیز بار نیشابور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 بهمن 1398

مریم حلاجی؛ محمدعلی زنگنه اسدی؛ ابوالقاسم امیراحمدی


12. تاثیر کاربرد مواد آلی بر برخی ویژگی های فیزیکی خاک در شرایط شور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 آذر 1398

سید علی محمد چراغی؛ محمد جواد روستا؛ شاهرخ شجری


13. ارزیابی اثر تغییر کاربری اراضی بر میزان رواناب با استفاده از زنجیره مارکوف و سلولهای خودکار در آبخیز بیدگل- استان فارس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 بهمن 1398

هادی معصومی؛ آرش ملکیان؛ علی سلاجقه؛ علی اکبر نظری سامانی


14. بررسی تغییرات زمانی رواناب، فرسایش و عناصر غذایی خاک متاثر از آتش سوزی در جنگلهای بلوط آبخیز دریاچه زریبار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 بهمن 1398

ایرج عالی؛ شیرکو ابراهیمی محمدی؛ مسعود داوری


15. تحلیل فراوانی دو متغیره سیلاب با استفاده از تابع کاپولا ارشمیدوسی (گامبل هوگارد)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 بهمن 1398

محمدرضا گودرزی؛ آتیه فاتحی فر؛ علی خاصه؛ محمد محمودوند


16. ارزیابی اثر تغییر اقلیم بر مولفه های هیدرولوژی آبخیز کن در دوره آتی با استفاده از گزارش پنجم هیات بین الدول تغییر اقلیم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 بهمن 1398

بهارک معتمدوزیری؛ مهدی احمدی؛ حسن احمدی؛ ابولفضل معینی؛ غلامرضا زهتابیان


17. پیش بینی اثرات سناریوهای مدیریتی پوشش‌گیاهی بر حجم رواناب و آلاینده‌های رودخانه ای با استفاده از مدل L-THIA در آبخیز رودخانه حبله رود

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 بهمن 1398

ابراهیم کریمی سنگچینی؛ مجید اونق؛ امیر سعدالدین؛ ابراهیم یوسفی مبرهن


18. ارزیابی تأثیر شیب بر فرسایش و تحویل رسوب برآوردی با روش سزیم-137 در آبخیز معرف خامسان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 بهمن 1398

فاطمه صدیقی؛ عبدالواحد خالدی درویشان؛ محمدرضا زارع


19. پایش مکانی فرسایش‌ پایپینگ با استفاده تصاویر هوایی پهپاد در اراضی لسی استان گلستان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 بهمن 1398

نرگس کریمی نژاد؛ محسن حسینعلی زاده؛ حمید رضا پورقاسمی


20. تعیین آسیب‌پذیری آبخوان روضه‌چای دشت ارومیه با استفاده از روش ترکیبی شاخص‌های DRASTIC، SINTACS و SI

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 بهمن 1398

رامین موسی زاده؛ اسفندیار عباس نوین پور؛ فریبا صادقی اقدم


21. پیش‌بینی و آشکارسازی تغییرات کاربری اراضی با استفاده از مدل CA مارکوف و LCM در آبخیز کوزه‌تپراقی استان اردبیل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 بهمن 1398

مریم آقایی؛ حسن خاوریان؛ رئوف مصطفی‌زاده