دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

به اطلاع نویسندگان محترم زیر می رساند مقاله های ایشان پس از بررسی توسط حداقل 3 داور اولیه و تأیید توسط 1 داور تطبیقی (نهایی) و بررسی و تصویب در جلسه اعضاء محترم هیأت تحریریه و اخذ مجوز از ایشان، در نوبت چاپ و انتشار در شماره های آینده نشریه پژوهش های آبخیزداری قرار گرفته است. ضمن تبریک به این عزیزان، امیدواریم مجدداً شاهد ارسال مقاله های ارزشمند این پژوهشگران گرامی و همکاری های بیشتر علمی با ایشان باشیم.
تاثیر پخش سیلاب بر فعالیت آنزیم‌ها و حاصل‌خیزی خاک در عرصه‌های مرتعی دشت گربایگان فسا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 اسفند 1401

10.22092/wmrj.2023.360841.1510

ندا سلیمان دهکردی؛ محمد متینی زاده؛ حمید رضا عسگری؛ محمد جواد روستا؛ چوقی بایرام کمکی؛ مریم ممبنی


مقایسه مدل‌های هایدرس و لیچ‌دبلیو در شبیه سازی نفوذ به آبخوان در نیمرخ آبخوان گربایگان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 اسفند 1401

10.22092/wmrj.2023.361113.1517

مجتبی پاک پرور؛ غلامعلی نکوییان؛ محمد هادی جرعه نوش؛ علیرضا مجیدی؛ غلامرضا قهاری


بررسی تغییرات مکانی نیترات و آرسنیک در آب زیرزمینی آبخیز جیرفت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 اسفند 1401

10.22092/wmrj.2023.361116.1518

محمد نادریان فر؛ ارسلان فاریابی


برآورد فرونشست دشت سلماس با استفاده از الگوریتم تداخل‌سنجی تفاضلی راداری با دریچه مصنوعی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 اسفند 1401

10.22092/wmrj.2023.361200.1521

احمد نجفی ایگدیر؛ بهرام چوبین؛ کورش شیرانی


بررسی اثر پخش سیلاب بر شاخص‌های تنوع، غنا، تراکم و یکنواختی گونه‌ای بانک بذر خاک در ایستگاه آبخوانداری کوثر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 خرداد 1402

10.22092/wmrj.2023.361934.1535

سید محمد رضا حبیبیان؛ محمد جواد روستا؛ مهرداد زرافشار


ارزیابی تأثیر عوامل محیطی در استعداد سیل گیری آبخیز سیروان براساس رخدادهای تاریخی سیل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 خرداد 1402

10.22092/wmrj.2023.361544.1527

امید رحمتی؛ آیدینگ کرنژادی؛ بهرام چوبین؛ ابوالفضل جعفری؛ عطا امینی


مدل‌سازی پتانسیل سیل‌خیزی در آبخیز زرینه‌رود با استفاده از مدل های هوش مصنوعی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 خرداد 1402

10.22092/wmrj.2023.360973.1513

مهدی اعلمی؛ مجتبی اردستانی؛ بهرام ملک محمدی


ارزیابی تفکیک مکانی مدل‌های رقومی ارتفاعی بر دقت برآورد بارش در مقیاس سالانه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 خرداد 1402

10.22092/wmrj.2023.361613.1530

مرتضی قیصوری؛ شهرام خلیقی سیگارودی؛ علی سلاجقه؛ بهرام چوبین


برآورد رواناب شهری به‌منظور تعیین نقاط سیل گرفتگی با استفاده از مدل SWMM در شهر ملایر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 خرداد 1402

10.22092/wmrj.2023.361283.1523

فاطمه زندی؛ محمد بشیرگنبد


ارزیابی کارایی مدل‌های یادگیری ماشین در تهیه نقشه خطر زمین‌لغزش در آبخیز بار نیشابور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 شهریور 1402

10.22092/wmrj.2023.361650.1531

علی دسترنج؛ ابراهیم کریمی سنگچینی؛ حمزه نور


ارزیابی کارایی مدل‌های G2 و IntErO در برآورد فرسایش خاک و تولید رسوب سالانه در آبخیز معرف کسیلیان، استان مازندران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 شهریور 1402

10.22092/wmrj.2023.362025.1539

فائزه کمری یکدانگی؛ عبدالواحد خالدی درویشان؛ سهیلا آقابیگی امین


تعیین تغییرات بیلان آب و انرژی در مقیاس‌های مختلف زمانی با استفاده از منحنی بودیکو در آبخیز نیر اردبیل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 شهریور 1402

10.22092/wmrj.2023.362093.1538

رئوف مصطفی‌زاده؛ نازیلا علائی؛ فاطمه کاتب


تأثیر اقدام های آبخیزداری بر متغیرهای هیدرولوژیک با استفاده از مدل SWAT در آبخیز کن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 شهریور 1402

10.22092/wmrj.2023.362356.1542

محمدحسین قویمی پناه؛ لیلا غلامی؛ عطااله کاویان؛ سیدحمیدرضا صادقی


بررسی تغییرات کاربری اراضی و شاخص‌های حدی هیدرواقلیمی در آبخیز رودخانه میناب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 شهریور 1402

10.22092/wmrj.2023.362493.1543

مریم عباس زاده؛ ام البنین بذرافشان


مدل‌سازی تغییرات مکانی – زمانی تبخیر با استفاده از داده‌های تشتک تبخیر کلاس A (ارائه رویکردی نوین به منظور استفاده در مدل‌های دینامیکی و توزیعی بارش – رواناب)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 شهریور 1402

10.22092/wmrj.2023.362586.1544

امیرحسین پارسامهر؛ علی سلاجقه؛ شهرام خلیقی سیگارودی؛ خالد احمدآلی


بررسی تغییرپذیری ماهانه فرسایش خاک در آبخیز معرف کسیلیان با استفاده از مدل RUSLE

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 شهریور 1402

10.22092/wmrj.2023.362691.1545

فاطمه سارونه؛ عبدالواحد خالدی درویشان؛ وحید موسوی


رفتارسنجی پارامترهای ریخت‌شناسی و بُعد فراکتال آبخیزها بر مؤلفه‌های رواناب و رسوب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 شهریور 1402

10.22092/wmrj.2023.362706.1546

علی طالبی؛ محمد ملکشاهی؛ حسین خورشیدی؛ مهین کله هوئی؛ سید هادی ابطحی


شناسائی و پایش منابع گرد و غبار و ماسه های روان در مناطق جلفا و شوش قوم - گیلدردر استان آذربایجان شرقی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 آذر 1402

10.22092/wmrj.2023.363055.1548

هوشنگ بهروان؛ جمشید یاراحمدی؛ حمیدرضا عباسی


بررسی تغییرات زمانی سطح دریاچه مهارلو با استفاده از تصاویر ماهواره و عوامل مؤثر بر آن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 آذر 1402

10.22092/wmrj.2023.363213.1549

ساره عاجی؛ شهره دیداری


پیش‌بینی خشکسالی هواشناسی و هیدرولوژیکی تحت تغییر اقلیم در آبخیز سد میناب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 آذر 1402

10.22092/wmrj.2023.364078.1554

فاطمه پورحق وردی؛ ام البنین بذرافشان؛ حمید غلامی؛ مرضیه شکاری؛ حسین زمانی


تحلیلی بر گرانیگاه بارش در شبکه ایستگاه‌های باران‌سنجی استان اردبیل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اسفند 1402

10.22092/wmrj.2024.364724.1570

زینب حزباوی؛ وحیده مرادزاده؛ مهین حنیفه پور؛ نازیلا علائی