دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
به اطلاع نویسندگان محترم زیر می رساند مقاله های ایشان پس از بررسی توسط حداقل 3 داور اولیه و تأیید توسط 1 داور تطبیقی (نهایی) و بررسی و تصویب در جلسه اعضاء محترم هیأت تحریریه و اخذ مجوز از ایشان، در نوبت چاپ و انتشار در شماره های آینده نشریه پژوهش های آبخیزداری قرار گرفته است. ضمن تبریک به این عزیزان، امیدواریم مجدداً شاهد ارسال مقاله های ارزشمند این پژوهشگران گرامی و همکاری های بیشتر علمی با ایشان باشیم.
1. تاثیر کاربرد مواد آلی بر برخی ویژگی های فیزیکی خاک در شرایط شور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 آذر 1398

سید علی محمد چراغی؛ محمد جواد روستا؛ شاهرخ شجری


2. تحلیل فراوانی دو متغیره سیلاب با استفاده از تابع کاپولا ارشمیدوسی (گامبل هوگارد)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 بهمن 1398

محمدرضا گودرزی؛ آتیه فاتحی فر؛ علی خاصه؛ محمد محمودوند


3. پیش بینی اثرات سناریوهای مدیریتی پوشش‌گیاهی بر حجم رواناب و آلاینده‌های رودخانه ای با استفاده از مدل L-THIA در آبخیز رودخانه حبله رود

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 بهمن 1398

ابراهیم کریمی سنگچینی؛ مجید اونق؛ امیر سعدالدین؛ ابراهیم یوسفی مبرهن


4. ارزیابی تأثیر شیب بر فرسایش و تحویل رسوب برآوردی با روش سزیم-137 در آبخیز معرف خامسان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 بهمن 1398

فاطمه صدیقی؛ عبدالواحد خالدی درویشان؛ محمدرضا زارع


5. پایش مکانی فرسایش‌ پایپینگ با استفاده تصاویر هوایی پهپاد در اراضی لسی استان گلستان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 بهمن 1398

نرگس کریمی نژاد؛ محسن حسینعلی زاده؛ حمید رضا پورقاسمی


6. تعیین آسیب‌پذیری آبخوان روضه‌چای دشت ارومیه با استفاده از روش ترکیبی شاخص‌های DRASTIC، SINTACS و SI

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 بهمن 1398

رامین موسی زاده؛ اسفندیار عباس نوین پور؛ فریبا صادقی اقدم


7. پیش‌بینی و آشکارسازی تغییرات کاربری اراضی با استفاده از مدل CA مارکوف و LCM در آبخیز کوزه‌تپراقی استان اردبیل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 بهمن 1398

مریم آقایی؛ حسن خاوریان؛ رئوف مصطفی‌زاده