دوره و شماره: دوره 30، شماره 4 - شماره پیاپی 117، دی 1396، صفحه 1-93 
اثر تغییرات کاربری زمین بر تولید روان آب با استفاده از مدل وِتسپا در حوزه ی آب‌خیز فیروزکوه

صفحه 35-46

مریم عباس زاده؛ محمدرضا یزدانی؛ علی اصغر ذوالفقاری؛ مجید محمدی؛ احمد صادقی پور


برآورد ارزش کاهش آلودگی محیط‌ زیستی رودخانه ی بشار، یاسوج

صفحه 59-71

عنایت اله نجیب زاده؛ حسن یگانه؛ اسفندیار جهانتاب؛ رضوان کرمی برزآباد؛ عیسی اسدی


تعیین مناسب ترین روش برآورد بار معلق در رود سیستان

صفحه 72-82

ناصر رحیمی؛ فرزاد حسن پور؛ سلمان شریف آذری


تأثیر انواع خا ک پوش زیستی بر تثبیت ماسه های روان

صفحه 83-93

معصومه سبزی؛ حمیدرضا عسگری؛ سیدفخرالدین افضلی