دوره و شماره: دوره 32، شماره 4 - شماره پیاپی 125، زمستان 1398، صفحه 1-104 
2. مکان یابی مشارکتی راهکارهای پیشنهادشده برای مدیریت کردن آبخیز حبله رود

صفحه 2-18

واحدبردی شیخ؛ آرش زارع گاریزی؛ احسان الوندی؛ امید اسدی نلیوان؛ غلامرضا خسروی؛ امیر سعدالدین؛ مجید اونق


7. بررسی احتمال تخریب زمین با روش تاپسیس در مرتع های مشرف به شهر اشتهارد، استان البرز

صفحه 79-93

امین صالح پور جم؛ حمیدرضا پیروان؛ محمود رضا طباطبایی؛ امیر سررشته داری؛ جمال مصفایی