نویسنده = حامد روحانی
تعداد مقالات: 3
1. تغییرات زمانی کوتاه مدت رواناب، غلظت رسوب در کاربری های اراضی مختلف و دو شدت بارش

دوره 30، شماره 1، بهار 1396، صفحه 2-13

حامد روحانی؛ سودابه قره محمودلو؛ طهمینه ترکاشوند؛ مجتبی کاشانی


2. مدل‌سازی اثر سناریوهای مدیریت پوشش گیاهی بر پاسخ هیدرولوژیکی حوزه آبخیز قزاقلی، استان گلستان

دوره 29، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 51-60

مجتبی محمدی؛ حسین سلمانی؛ حامد روحانی؛ واحدبردی شیخ؛ مهدی مردیان


3. ارزیابی کارایی مدل SWAT در تخمین رواناب سطحی حوزه آبخیز کچیک استان گلستان

دوره 27، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 22-32

عطااله کاویان؛ مرضیه بهرامی؛ حامد روحانی