دوره و شماره: دوره 32، شماره 2 - شماره پیاپی 123، تابستان 1398، صفحه 1-111 
4. ارزیابی اثر تغییر اقلیم بر منابع آب زیرزمینی دشت صحرای باغ لار

صفحه 31-42

عبدالحسین یوسفی؛ بهروز نصیری؛ مصطفی کرم پور؛ آرش ملکیان


5. ارزیابی تغییر زمانی و مکانی آب سطحی مازاد در برخی از آبخیزهای استان اردبیل

صفحه 43-59

رئوف مصطفی‌زاده؛ سید سعید نبوی؛ سید مسعود سلیمان پور؛ رقیه آسیابی هیر


8. تحلیل پایداری بندهای سنگی- ملاتی آبخیز کِلِستان شیراز

صفحه 95-110

محمدهادی علی‌پور؛ غلامرضا قهاری؛ سید حمید مصباح