تعداد مقالات: 260
به اطلاع نویسندگان محترم زیر می رساند مقاله های ایشان پس از بررسی توسط حداقل 3 داور اولیه و تأیید توسط 1 داور تطبیقی (نهایی) و بررسی و تصویب در جلسه اعضاء محترم هیأت تحریریه و اخذ مجوز از ایشان، در نوبت چاپ و انتشار در شماره های آینده نشریه پژوهش های آبخیزداری قرار گرفته است. ضمن تبریک به این عزیزان، امیدواریم مجدداً شاهد ارسال مقاله های ارزشمند این پژوهشگران گرامی و همکاری های بیشتر علمی با ایشان باشیم.
101. اثر بار معلق بر ویژگی‌های فیزیکی و شیمیایی خاک دشت سیلابی رود هیرمند در سیستان

دوره 31، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 31-42

معین جهان‌تیغ؛ منصور جهان تیغ؛ سیدمحمد تاج‌بخش؛ هادی معماریان


102. ارزش زیست محیطی کربن ذخیره‌شده در خاک عرصه‌های مختلف پخش‌سیلاب دشت گربایگان فسا

دوره 32، شماره 1، بهار 1398، صفحه 31-41

محمد جواد روستا؛ کوکب عنایتی؛ سید مسعود سلیمان پور؛ سید حمید مصباح


107. بهترشدن برخی ویژگی‌های خاک و پوشش گیاهی پی‌آمد آبیاری سیلابی در جهان‌آباد تربت‌جام

دوره 30، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 40-52

مسعود درخشی؛ مهرنوش اسکندری تربقان؛ علیرضا قاسمی آریان؛ علیرضا نژادمحمد نامقی


108. اثر تغییر اقلیم بر ژرفای یخ‌بندان خاک در اقلیم نیمه‌‌‌خشک و کوهستانی دشت ملایر

دوره 31، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 40-55

الهام کلهر؛ حمید نوری؛ علیرضا ایلدرومی


114. ارزیابی تغییر زمانی و مکانی آب سطحی مازاد در برخی از آبخیزهای استان اردبیل

دوره 32، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 43-59

رئوف مصطفی‌زاده؛ سید سعید نبوی؛ سید مسعود سلیمان پور؛ رقیه آسیابی هیر


118. مقایسه ی دو مدل ناپارامتری کا-نزدیک‌ترین همسایه و درخت تصمیم ام5 در پیش بینی آب دهی رود در حوزه ی آب‌خیز کرج

دوره 30، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 47-58

صفورا عرب؛ عباس خاشعی سیوکی؛ محسن پوررضابیلندی؛ سیدرضا هاشمی


124. دیدگاه کارشناسان در اولویت بندی عامل‌های مؤثر بر نبود مشارکت پایدار جامعه‌های روستایی در طرح های آبخیزداری در آبخیز مرادآباد میمند، استان فارس

دوره 32، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 53-62

سید مسعود سلیمان پور؛ امین صالح پور جم؛ علی اکبر نوروزی؛ ناصر خلیلی؛ حجت اله کشاورزی


125. امکان سنجی و ارزیابی برآورد رطوبت حجمی نیمرخ خاک با استفاده از داده‌های رادار زیرسطحی در دامنه جنوبی البرز

دوره 30، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 57-66

هادی اسماعیل پور؛ حسینعلی بهرامی؛ فرود شریفی؛ مهدی رحمانی جوینانی